Deeltijds Onderwijs of 15 lesuren per week, is een systeem voor jongeren die deeltijds willen leren en werken. Iedere jongere volgt een individueel traject. Daardoor kan op elk moment ingestapt worden in een opleiding. Het behalen van deelcertificaten en certificaten kan gedurende het hele schooljaar.

je bent jaar

Jongeren van 15 jaar moeten reeds de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben en dit kunnen bewijzen aan de hand van schoolattesten.

je bent jaar

Voor jongeren vanaf 16 jaar gelden geen bijkomende voorwaarden.

je bent jaar

Jongeren die op 1 september van het schooljaar niet meer leerplichtig zijn en het secundair onderwijs nog niet volledig afgemaakt hebben, kunnen inschrijven tot 25 jaar, indien zij deeltijds tewerkgesteld zijn in een aan de opleiding verwant arbeidscontract.

Het stelsel van leren en werken combineert, voor elke individuele jongere, een component leren en een component werkplekleren. Die combinatie omvat minimaal 28 uren per week, wat een voltijds engagement van de jongere inhoudt. Het stelsel voldoet als invulling van de deeltijdse leerplicht waaraan elke jongere tot zijn achttiende onderworpen is. lees meer..