statuut

Deeltijds Onderwijs is een afwisselend systeem van leren en werken waarbij elke DBSO-jongere verplicht ingeschreven wordt bij de VDAB als deeltijds lerende. Het is niet toegestaan om studentenarbeid te verrichten. Elke jongere behoudt het recht op kinderbijslag tot de maand augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt (in de veronderstelling dat de jongere hierna meer verdient dan het vooropgestelde max. bedrag).

Klik hier voor een printvriendelijke versie.

Waaruit bestaat het deeltijds onderwijs?

Dit Het deeltijds onderwijs bestaat uit twee componenten: het deeltijds leren en  het deeltijds werken (zie hieronder). Er zijn een aantal mogelijkheden. Om jouw specifieke noden en begeleiding te kennen, zitten we graag eens met jou rond de tafel. Hieronder vind je alvast wat informatie die je zeker al kan verder helpen.

Deeltijds onderwijs is een voltijds engagement en dat betekent meteen dat je 28 uren per week zal bezig zijn met je opleiding.

studiebekrachtiging

Attest van verworven competenties

Deelcertificaat

Certificaat van de beroepsopleiding

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

Studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs.

Diploma Secundair Onderwijs

deeltijds leren

algemene vakken (7u. per week)

met een thematische of projectmatige aanpak met zorgverbreding op niveau 2de en 3de graad.

beroepsgerichte vorming (8u. per week)

als voorbereiding tot de uitoefening van een beroep

deeltijds werken

arbeidsdeelname

Werk dat aansluit bij het Deeltijds Onderwijs kan uiteenlopende vormen aannemen:

overeenkomst van alternerende opleiding

deeltijds arbeidscontract

vrijwilligerswerk

brugproject

Leerwerkplek waar jongeren voorbereid worden op de echte arbeidswereld. Tewerk- gesteld voor 18u/week.

voortraject

Attitudevorming om jongeren voor te bereiden op een brugproject of arbeidsdeel- name.

persoonlijk ontwikkelingstraject

Attitudevorming om op termijn een arbeidsmarktgericht project te kunnen aanvatten.