CLB

We werken nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Met specifieke vragen rond leren, welbevinden of je gezondheid kan je bij hen terecht.

coaching

Je staat er nooit alleen voor. Eén van je leerkrachten wordt je coach; die volgt je op van bij het begin van de opleiding tot het behalen van je diploma. Bij je coach kan je terecht voor het bespreken van je studieresultaten, je stages of voor een persoonlijk gesprek

leermoeilijkheden

Heb je een leerstoornis (zoals dyslexie), dan hoeft dat niet noodzakelijk een groot probleem te zijn. De school voorziet een aantal maatregelen voor studenten met leerstoornissen en/of leerproblemen. Je coach geeft je hierover meer uitleg tijdens het eerste kennismakingsgesprek.