4 lesdagen

De lessen worden ingericht op vier volledige dagen. Eén dag per week heb je geen les. In de module Initiatie Verpleegkunde en Verpleegkundige Basiszorg ben je vrij op woensdag.

geen vakken, wel thema's

Je krijgt de inhouden van vakken als psychologie, medische wetenschappen, recht, project algemene vakken, sociale vaardigheden, theorie en praktijk verpleegkunde thematisch aangeboden.

kleine groepen

Er wordt zo veel mogelijk les gegeven aan groepen van ongeveer 18 studenten. Zo krijg je veel aandacht en vooral voldoende oefenkansen tijdens de praktijklessen.

GOA

Naast gewone lesuren bieden we ook elke week gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA) aan: dit zijn herhalingsmomenten voor wie moeite had met bepaalde onderdelen of verdiepingsopdrachten.

activerende werkvormen

Veel leerstof wordt nog op een traditionele manier door je leerkrachten gedoceerd, maar geleidelijk aan zal je ook aangemoedigd worden tot zelfstandig werken: je krijgt opzoektaken, groepsopdrachten, projectwerken, … . Deze manier van werken biedt heel wat kansen tot differentiatie en verdieping … tot onderwijs ‘op maat’