stageplaatsen

De helft van je opleiding bestaat uit stages. Al je kennis moet je geleidelijk leren omzetten in vaardigheden, eerst door goed te kijken naar de gediplomeerde verpleegkundigen, maar stilaan leer je meer verantwoordelijk- heden opnemen en zelfstandig werken. Uiteraard houden je stagebegeleider en je stagementor steeds een oogje in het zeil. Een brede waaier aan stageplaatsen staat garant voor een veelheid aan werkervaringen. Je leert flexibel zijn en je bent later in staat een bewuste jobkeuze te maken. Onze school werkt samen met een zestigtal stage-instellingen verspreid over de hele provincie en zelfs net erbuiten.

organisatie van de stage

De verantwoordelijke voor de stageplanning staat in voor de organisatie van de stage. Je moet dus niet zelf op zoek gaan naar stageplaatsen. We houden zoveel mogelijk rekening met je woonplaats en je verplaatsingsmogelijkheden bij het kiezen van je stageplaatsen. In principe zal je nooit tijdens de vakantieperiodes stage lopen, alleen inhaalstages zijn in deze periodes mogelijk als er geen andere oplossing is. We streven ernaar je met zoveel mogelijk verschillende disciplines kennis te laten maken: geriatrie, geneeskunde, heelkunde, revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg. In je laatste module kan je terecht komen op gespecialiseerde afdelingen zoals de operatiezaal, medische beeldvorming, thuisverpleging. Palliatieve zorg wordt als keuzestage aangeboden.

ervaringsgericht leren... en véél verder

stages in het buitenland

"We hebben vandaag ook het geluk gehad om een keizersnede mee te maken. De manier waarop dit gebeurde lijkt veel op de manier waarop ze het in België ook doen, enkel kon hier ook weer de steriliteit nog beter. De operatie is goed verlopen, het resultaat ervan was een gezond meisje."

 

De eerste echte dag op stage! We deden ons witte stagepakske aan en waren klaar. Maar we konden moeilijk beginnen zonder de verpleegsters. Enkel Sarah en Jolien werden al snel onthaald door de verpleegster van de infant welfare clinic.Ik moest nog even wachten...

 

.. heel veel nieuwe mensen ontmoet allemaal verwelkomen ze ons hartelijk. Morgen om 10u gaan we naar Westfield voor onze eerste stagedag. En net zoals andere stage ben ik toch wat benieuwd en zenuwachtig , maar na wat ik gisteren en vandaag al gezien heb ben ik gerustgesteld.

 

"De werking is bijna vergelijkbaar met die van een psychatrie thuis. We zijn goed ontvangen en het hoofd van de psychatrie heeft ook een uitgebreide toelichting gegeven over de werking hiervan. Ze werken ook met crisis-opname en proberen ambulante zorg in de hand te werken."