naar de arbeidsmarkt

een algemeen ziekenhuis

een woonzorgcentrum

een psychiatrisch ziekenhuis

de thuiszorg

een revalidatiecentrum

een centrum voor gehandicaptenzorg

een hulpverleningscentrum

een kinderdagverblijf

een polikliniek

de ontwikkelingssamenwerking

verder studeren

Je kan een brugopleiding volgen om het diploma van bachelor in de verpleegkunde te behalen.

Je kan diverse opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied.

Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.