toelatingsvoorwaarden

je kan inschrijven als je voldoet aan volgende voorwaarden:

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs

een diploma van secundair onderwijs

een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

een certificaat/diploma van het hoger beroepsonderwijs

een diploma van het hoger beroepsonderwijs

een diploma van het hoger onderwijs

je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één van de bovenvermelde studiebewijzen

toelatingsproef

Wie minstens 18 jaar is en niet voldoet aan één van deze voorwaarden, kan met de opleiding starten door een toelatingsprocedure te doorlopen die door de school zelf wordt ingericht. Voor meer informatie in verband met de toelatingsproef neem je contact op met onze medewerker.

vrijstellingen

Denk je op basis van je opleiding of je diploma in aanmerking te komen voor vrijstelling van één of meerdere modules neem dan contact op met onze medewerker.

voor wie?

Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding verpleegkunde te volgen. Voor meer info contacteer je VDAB Social Profit Genk of op het nummer: 089/30 14 22.

voor wie?

Als je al in de verzorgingssector werkt (bijvoorbeeld als logistiek medewerker of als verzorgende) kan je verpleegkunde bijstuderen. De aanvraagprocedure verschilt voor de federale privésetor en de federale publieke sector. Voor meer informatie kan je in de eerste plaats terecht bij je werkgever of neem je contact op met: Christelle op het  nummer 0474/746581 voor de openbare sector "cel Vorming 600" of met Christine (02/2503854) van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten.