initiatie verpleegkunde

De module initiatie verpleegkunde is het begin van de opleiding en misschien voor jou een eerste kennismaking met de zorgsector. Deze module duurt 1 semester en bevat één stageperiode.

verpleegkundige basiszorg

De module verpleegkundige basiszorg duurt ook 1 semester en bevat twee stageperiodes. Na het succesvol afronden van de eerste twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.


In de oriëntatiemodules maak je kennis met drie grote sectoren waarin je als verpleegkundige kan terechtkomen. De twee oriëntatiemodules lopen parallel aan elkaar en kunnen in willekeurige volgorde aangevat worden. Na het behalen van de deelcertificaten van beide modules stroom je door naar de module toegepaste verpleegkunde.

oriëntatie algemene gezondheidszorg

In deze module staat de 'acute' sector centraal en loop je 2x stage in een algemeen ziekenhuis.

oriëntatie ouderenzorg/geestelijke gezondheidszorg

In deze module leer je meer over de ouderenzorg en maak je kennis met de geestelijke gezondheidszorg.

toegepaste verpleegkunde

In je eindjaar, de module toegepaste verpleegkunde, kies je zelf in welke setting je een aantal stages wil lopen:

OFWEL : het algemeen ziekenhuis Je hebt dan 4 stageperiodes: één stage thuiszorg en drie stages in een algemeen ziekenhuis

OFWEL: de ouderenzorg.  Dan heb je 4 stageperiodes: één stage thuiszorg, één stage in een woonzorgcentrum en twee stages in een algemeen ziekenhuis.

OFWEL: de geestelijke gezondheidszorg Je hebt dan 4 stageperiodes: één stage thuiszorg en drie stages in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.