eerstejaar

eerste graad

tweedejaar

eerste graad

derdejaar

tweede graad

vierdejaar

tweede graad

vijfdejaar

derde graad

zesdejaar

derde graad

zevendejaar

derde graad

se-n-sesecundair-na-secundair

na de derde graad

eerste leerjaar A STEM

voor wie?

Je kan starten in het eerste leerjaar A als je het getuigschrift van het basisonderwijs hebt behaald.

 

inhoud

In het eerste leerjaar A maak je kennis met het secundair onderwijs. Onze school biedt alle leerlingen hetzelfde pakket basisvakken: Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, natuurwetenschappen, techniek, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding en plastische opvoeding. Tijdens het kompasuur geeft de klastitularis richting aan jouw sociale vaardigheden, hoe je moet studeren en aan je studiekeuzeproces. Tijdens deze lessen word je uitgedaagd je manier van studeren te verbeteren. Daarnaast geeft elke leerkracht leertips voor zijn vak. In de keukenpraktijk en de knutselvaardigheden kan je ontdekken hoe handig je bent. Ben je creatief? Kan je zeer precies en nauwkeurig werken? Werk je graag met verschillende materialen? Klopt in jou een kunstenaarshart? Ben je een keukenpiet en wekt voeding je interesse? Speel je graag met taal en wil je andere talen ontdekken? Al deze vragen krijgen een antwoord zodat je in het tweede leerjaar een keuze kan maken. De wereld draait rond techniek. Daarom zetten we extra in op dit vak. Projecten rond textiel, elektriciteit, voeding, houtverwerking en nog veel meer komen aan bod.

 

lessentabel

   
aardrijkskunde 2 u.
natuurwetenschappen 2 u.
geschiedenis 1 u.
godsdienst 2 u.
Frans 4 u.
Nederlands 5 u.
wiskunde 5 u.
techniek 2 u.
techniek extra 3 u.
kompasuur 1 u.
plastische opvoeding 2 u.
lichamelijke opvoeding 2 u.
muzikale opvoeding 1 u.

Wat erna?

Na dit eerste jaar in het secundair onderwijs kan je overstappen naar het tweede jaar van de eerste graad.

Klik hier voor een printvriendelijke versie.

eerste leerjaar B

voor wie?

Je mag het eerste leerjaar B aanvatten als je het 6de leerjaar van het basisonderwijs volgde of als je 12 jaar bent, ten laatste 31 december van dit jaar. Het is niet de bedoeling om te starten in het eerste leerjaar B als je een getuigschrift van het basisonderwijs behaalde.

inhoud

Had je het wat moeilijker met leren in het basisonderwijs? Dan raden we je dit leerjaar aan! We bieden je een flexibel leertraject aan. Dit betekent dat je voor een aantal vakken steeds van twee leerkrachten gelijktijdig les hebt. Zo kunnen we beter inspelen op je persoonlijke noden. We gaan van jou ook veel zelfstandige medewerking vragen. Het is de bedoeling je te helpen en bij te werken waar nodig. Je kan groeien op je eigen tempo! De vakken Nederlands, wiskunde, maatschappelijke vorming, Frans en het kompasuur zitten in dit leertraject. Je zal niet altijd moeten studeren, luisteren of denken. Je zal ook veel mogen doen. In de lessen muzikale opvoeding, lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding en techniek zal je de kans krijgen om je vaardigheden te tonen. Daarnaast geeft elke leerkracht leertips voor zijn vak. Een verslag netjes intikken en afdrukken met een tekening erbij of veilig surfen op internet om informatie op te zoeken, staan op het programma in verschillende vakken.

 

 

lessentabel

   
flexibel leertraject: 15 u.
 Frans  
 kompasuur  
 maatschappelijke vorming  
 Nederlands  
 wiskunde  
godsdienst
lichamelijke opvoeding
2 u.
2 u.
muzikale opvoeding 1 u.
natuurwetenschappen 2 u.
plastische opvoeding 3 u.
techniek 7 u.

Wat erna?

Na dit eerste jaar in het secundair onderwijs kan je overstappen naar het tweede jaar van de eerste graad.

Klik hier voor een printvriendelijke versie.