eerstejaar

eerste graad

tweedejaar

eerste graad

vijfdejaar

derde graad

zesdejaar

derde graad

zevendejaar

derde graad

se-n-sesecundair na secundair

na de derde graad

Lees hier ons schoolreglement.