Hast is een school waar jonge geesten met een open blik naar hun toekomst kijken. Een plek waar ieder zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt. De stevige basis die het fundament vormt van een succesvol professioneel leven. De unieke brede waaier aan Hast - opleidingen geeft je na je opleiding meteen kansen op hogere studies en op de arbeidsmarkt. Elke jongere volgt hier zijn eigen weg, gesteund door theorie en geprikkeld door de praktijk. In een visie van christelijke betrokkenheid en wederzijds respect.

Lees hier ons privacyreglement.