eerstejaar

eerste graad

tweedejaar

eerste graad

derdejaar

tweede graad

vierdejaar

tweede graad

vijfdejaar

derde graad

zesdejaar

derde graad

zevendejaar

derde graad

se-n-sesecundair-na-secundair

na de derde graad

STEM-wetenschappen

 

eerste leerjaar A

2de graad industriële wetenschappen

2de graad techniek-wetenschappen

2de graad elektromechanica

 

3de graad industriële wetenschappen

3de graad techniek-wetenschappen

3de graad elektromechanica

 

 

STEM-technieken

 

eerste leerjaar A

2de graad houttechnieken

2de graad elektrotechnieken

2de graad mechanische technieken

 

3de graad houttechnieken

3de graad elektrische installatietechnieken

3de graad mechanische vormgevingstechnieken

3de graad bouwtechnieken

3de graad autotechnieken

3de graad industriële ICT

3de graad IT & netwerken

3de graad chemie