eerstejaar

eerste graad

tweedejaar

eerste graad

derdejaar

tweede graad

vierdejaar

tweede graad

vijfdejaar

derde graad

zesdejaar

derde graad

zevendejaar

derde graad

se-n-sesecundair na secundair

na de derde graad

BSO

beroepssecundair onderwijs

verzorging

houtbewerking

auto

office & logistics / office & retail

elektrische installaties

haarzorg

ruwbouw

KSO

kunstsecundair onderwijs

toegepaste beeldende kunst

TSO

technisch secundair onderwijs

sociale en technische wetenschappen

jeugd- en gehandicaptenzorg

houttechnieken

accountancy & IT

IT & netwerken

office management & communicatie

elektrische installatietechnieken

industriële ICT

industriële wetenschappenSTEM

schoonheidsverzorging

elektromechanicaSTEM

mechanische vormgevingstechnieken

chemie

techniek-wetenschappenSTEM

bouwtechnieken

autotechnieken

de uitdaging:

word grafisch vormgever

het traject

de uitdaging:

word laborant

het traject

de uitdaging:

word boekhouder

het traject